Externe audit (optioneel)

Zodra de organisatie van mening is dat men voldoet aan de eisen van de norm, kan dit getoetst worden door een certificatie-instelling. Een adviseur en een certificatie-instelling is te allen tijde een ander persoon vanwege de vereiste onafhankelijkheid. De slager mag zijn vlees niet keuren. Wij werken samen met certificerende instellingen om ons product te verbeteren. Wij kunnen de certificering voor u bemiddelen.

Een toetsing door een certificatie-instelling, is vastgelegd in de eisen waaraan een certificatie-instelling moet voldoen. Elke certificatie-instelling is aangesloten bij de Raad voor Accreditatie (RvA).  De RvA ziet erop toe dat een certificatie-instelling werkt volgens de normen en richtlijnen van de certificering.