Werkwijze

Managementsystemen zijn niet weg te denken uit het bedrijfsleven van tegenwoordig. Het beheersen van de bedrijfsprocessen en de continue verbetering van de prestaties is een uitdaging waar ieder bedrijf mee worstelt. In de praktijk blijkt dat Arbo- en milieuwetgevingen en kwaliteitsnormen veel raakvlakken hebben. Door alle eisen en maatregelen centraal aan te sturen en beheersen wordt het behalen van al uw doelstellingen vereenvoudigd. Laat u dan ook door INCONTROLL bijstaan om uw certificaten te behalen.

Wij beschikken over deskundige medewerkers op gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. Zorgsystemen zoals ISO, VCA, OHSAS kunnen belastend zijn voor een onderneming. Met VARIO systeem is het behalen, maar vooral ook het beheren en behouden van dergelijke certificaten zeer eenvoudig. VARIO zorgt dat u te allen tijde in-control bent. Onze medewerkers werken samen met u het gepaste zorgsysteem uit en begeleiden u van A tot Z naar certificatie.
VARIO is een middel om uw leven eenvoudiger te maken en uiteindelijk om u efficiënter te laten opereren. Bedrijven kiezen vaak voor VARIO omdat ze kosten en tijd kunnen besparen en de managementsystemen geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering.
De klantbehoefte begint met de klantvraag. Over het algemeen is de klantvraag niet gelijk aan de klantbehoefte. Mijn klanten zoeken bijvoorbeeld geen training, maar meer omzet, blij personeel, enthousiaste klanten, meer rendement of een geoliede salesafdeling. Met andere woorden: u koopt geen boor, u koopt een gat in de muur. Door dat VARIO veel functionaliteiten heeft waar u gebruik van kunt maken is de klantbehoefte essentieel. Door de modulaire opbouw van het systeem wordt samen met u gekeken naar uw behoefte. Op basis van uw wensen wordt een pakket samengesteld met voor u relevante modules. Onze adviseurs komen samen met u tot de juiste klantbehoefte.
Heeft u al een managementsysteem? Of moet u nog beginnen? In beide gevallen is het geen probleem. Wij kijken samen met u naar uw huidige situatie en stemmen het systeem daarop af zodat u eenvoudig kunt overstappen naar VARIO. Onze ervaren adviseurs gaan u adviseren waar u uw huidige systeem kan vereenvoudigen en waar processen kunnen worden geïntegreerd zodat u meer uit VARIO kan halen. Op basis van de klantbehoefte en de analyse wordt samen met u een planning gemaakt waarin de begeleiding van A tot Z is opgenomen.
In VARIO worden voor u een of meerdere dossiers aangemaakt, afhankelijk van uw behoefte. De dossier(s) worden voor u klaargemaakt en gevuld met uw gegevens. Hier moet u denken aan uw personeel en/of materieel dat u al in gebruik heeft. De instellingen in VARIO worden samen met u voorbereid zodat u er zeker van kan zijn dat VARIO afgestemd is op uw huidige organisatiestructuur.

Uw medewerkers leren gedurende de implementatie met VARIO te werken. U wordt daarnaast bijgestaan en begeleid door onze ervaren adviseurs zodat uw medewerkers goed worden opgeleid en getraind. Aan de hand van een praktische opleiding in combinatie met onze handleidingen worden uw medewerkers opgeleid. Daarnaast kunnen wij voorzien in VARIO opleiding voor uw nieuwe medewerkers. Wij werken ook met Skype voor Bedrijven en Teamview waardoor wij op afstand uw medewerkers kunnen ondersteunen.

Als u klaar bent om over te stappen, VARIO gevuld is met uw gegevens en afgestemd is op uw organisatie bent u eigenlijk al een stap verder. Zonder dat u dat door heeft werkt u al met VARIO.

Het managementsysteem bevat een zeer belangrijke informatiebron voor het management: de interne audit. Conform de ISO-normen moet er worden geverifieerd dat het systeem in de praktijk werkt volgens de eigen eisen en/of het systeem doeltreffend is geïmplementeerd.

Zodra de organisatie van mening is dat men voldoet aan de eisen van de norm, kan dit getoetst worden door een certificatie-instelling. Een adviseur en een certificatie-instelling is te allen tijde een ander persoon vanwege de vereiste onafhankelijkheid. De slager mag zijn vlees niet keuren. Wij werken samen met certificerende instellingen om ons product te verbeteren. Wij kunnen de certificering voor u bemiddelen.

Een toetsing door een certificatie-instelling, is vastgelegd in de eisen waaraan een certificatie-instelling moet voldoen. Elke certificatie-instelling is aangesloten bij de Raad voor Accreditatie (RvA).  De RvA ziet erop toe dat een certificatie-instelling werkt volgens de normen en richtlijnen van de certificering.

Wij zijn bij u klaar als wij ervan overtuigd zijn dat VARIO onderdeel is van uw organisatie. Wij staan voor de kwaliteit voor ons product en wij zijn ervan overtuigd dat VARIO het verschil maakt. Ons belang is dan ook dat wij u aan onze tevreden klantenportfolio kunnen toevoegen. Daarvoor staan wij te allen tijde klaar om u te ondersteunen en uw vragen te beantwoorden.

Hulp vanop afstand

Als u de TeamViewer client (www.teamviewer.com/nl/) of Skype voor Bedrijven (www.skype.com/nl/business/) downloadt kunnen wij u op afstand helpen. Met deze applicaties kunt u ons toegang verschaffen tot uw computer waardoor wij samen met u “real-time” het probleem op kunnen lossen.