V&G Plan

Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) is wettelijk verplicht wanneer bijv. de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn of wanneer een project risicovol is. Aanvankelijk dient een V&G-plan ontwerpfase te worden opgesteld. Dit gebeurt meestal door de coördinator ontwerpfase onder verantwoording van de opdrachtgever. Na gunning moet dit worden aangevuld met informatie over de uitvoeringsfase. De opdrachtgever dient erop toe te zien dat de in de ontwerpfase vastgestelde risico’s door de uitvoerder worden opgepakt en dat er adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s zo veel mogelijk weg te nemen.

VARIO bewaart per plan de gegevens over identificatie, organisatie, veiligheid, gezondheid, risicobeheer, noodplan, afspraken en registratie.

Alle aannemers moeten in elk geval op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het V&G-plan uitvoeringsfase en,

indien dit voor de betreffende aannemer relevante informatie bevat, tevens het V&G-plan ontwerpfase. VARIO geeft de mogelijkheid het V&G-plan te personaliseren door bedrijfseigen documenten toe te voegen. In VARIO kan tevens onderscheid worden gemaakt tussen project fases. VARIO maakt hiervoor een link naar de module RISICOANALYSES.

Voordelen:

  • Geautomatiseerde opmaak V&G-plan;
  • Koppeling met bestaande risicoanalyses mogelijk;
  • Eenvoudig wijzigen en afdrukken van het V&G-plan;
  • Toegang tot de database van de relevante gepersonaliseerde V&G-documenten ter ondersteuning van het V&G-plan.