Verzuim en incidenten

Het verzuim, een ongeval of een incident is helaas nog steeds aannemelijk binnen een bedrijf. De gevolgen zijn niet alleen op een financiële vlak maar voornamelijk ook op het fysieke, emotionele en maatschappelijke vlak. Het verzuim, een ongeval of een incident kan zorgen voor een behoorlijke verstoring van uw bedrijfsvoering. Daarom is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden en ervoor te zorgen dat het verzuim, een ongeval of een incident kan worden voorkomen. Onderzoek, oorzakenanalyses en preventieve maatregelen zijn de manieren om deze verstoringen binnen uw onderneming te voorkomen. De module Verzuim en Incidenten maakt het gestructureerd registreren en afhandelen van het verzuim, ongevallen en incidenten mogelijk. Naar aanleiding van het verzuim, een ongeval of een incident worden de juiste door u gedefinieerde personen aangestuurd.

Een afwezigheid van een medewerker begint met het verzuim. Het verzuim vloeit voort uit ziekte of een ongeval. Mocht de medewerker ziek zijn geworden, heeft u een aantal verplichtingen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter die VARIO voor u borgt. U wordt op de hoogte gehouden van wat van u als werkgever wordt verwacht als u medewerker langdurig ziek wordt. VARIO maakt tevens voor u een overzicht van de ongevalcijfers waarbij de Injury Frequency (IF) automatisch wordt berekend. Daarnaast wordt voor u per periode (maand/jaar) het verzuim als product van ongevallen zichtbaar gemaakt. Daarmee kunt u de ontwikkelingen binnen u bedrijf continue volgen.

VARIO vereenvoudigt uw verzuimmanagement waardoor u meer tijd heeft om te ondernemen.

Een ongeval kan in VARIO eenvoudig worden ingevoerd; het invoeren van het ongeval voldoet aan de eisen van een meldingsplichtig ongeval van de inspectie SZW. Externe documenten zoals foto’s, verslagen en andere relevante documenten kunnen worden toegevoegd aan het dossier.

Elke betrokken partij kan door VARIO op de hoogte worden gebracht zodat het intern ongevallenonderzoek kan plaatsvinden.

Deze module ondersteunt ongeval/incident-onderzoek waarin de oorzaken kunnen worden vastgelegd en de preventieve maatregelen kunnen worden geformuleerd. De maatregelen worden in uw actielijst opgenomen waarna de juiste personen worden aangestuurd voor de uitvoering ervan. Ook uw risicoanalyses kunnen worden aangepast vanuit uw onderzoek. Op die manier blijft ook uw risicoanalyse actueel en volledig.

Om trends op te sporen kunt u in VARIO statistieken bekijken die de verbanden tussen de oorzaken weergeven.


Voordelen:

  • Registratie, behandeling en onderzoek van ongevallen en incidenten in één systeem;
  • Verzuimregistratie en dossieropbouw mogelijk;
  • Sturen van maatregelen via actielijst die de juiste medewerkers aanstuurt;
  • Trendanalyses en statistieken in één oogopslag;
  • Aanpassen van uw risicoanalyses naar aanleiding van het onderzoek;
  • Opmaak van een feitenboom in VARIO;