Risicoanalyses

“Risk-based” QSHE beleid is een term die steeds vaker voorkomt in het bedrijfsleven. Risicoanalyses vormen sinds jaren de basis voor een degelijk HSE-beleid. Ook binnen de kwaliteitsafdeling wordt risicomanagement een belangrijk aspect. In de nieuwe ISO9001:2015 maakt risicomanagement een integraal deel uit van het kwaliteitssysteem. VARIO RISICO ANALYSES maakt het managen van risico’s mogelijk binnen uw onderneming. U bouwt eenvoudig uw risicoanalyses op in VARIO en u kunt deze evalueren en aanpassen. VARIO maakt gebruik van de Fine and Kinney methodiek. Elke aanpassing wordt bijgehouden door het systeem waardoor u een historie opbouwt. Verder kunnen risicoanalyses worden gekopieerd en samengevoegd. U kunt tevens de risicoanalyses faseren in geval bijv. een projectplan waarbij dubbele gegevens eruit worden gefilterd door VARIO.

In VARIO kunnen risicoanalyses aan functies gekoppeld worden waardoor u zelf kunt bepalen wanneer een functie risicovol is.

De koppeling met de modules PBM, MEDISCH en BIBLIOTHEEK maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te koppelen aan uw risico analyses. Hier moet u denken aan het dragen van bepaalde PBM’s, het voorzien van een medische onderzoeken en/of het raadplegen van bepaalde procedures.

Daarnaast kunt u ook maatregelen formuleren die uw restrisico’s nog verder helpen verlagen en borgen door daar een actie aan toe te voegen. De betreffende actie wordt vervolgens aan een medewerker gekoppeld en na uitvoering afgesloten.

Alle acties worden centraal weergegeven op uw dashboard wanneer u VARIO opstart.


Voordelen:

   • Uitwerken van risicoanalyses;
   • Wijzingshistorie wordt bijgehouden;
   • Standaardiseren van preventiemaatregelen met koppeling aan modules PBM, BIBLIOTHEEK en MEDISCH;
   • Toegang tot database met risicoanalyse;
   • Risico weging met Fine and Kinney.