PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nemen nog steeds een onmisbare plaats in binnen de hiërarchie van de Arbeidshygiënische strategie. De PBM-toepassingen lopen uiteen, mede hierdoor slagen de organisaties er niet in om een beheerst en een gestructureerd PBM-beleid op te zetten. Het opzetten van een effectief PBM-beleid en daarin de rol van verschillende functionarissen is van essentieel belang voor de veiligheid van eigen personeel. De nodige kennis en informatie betreffende de normen, beschermingsgraad, gebruikte materialen en hun mogelijke toepassingen is van belang om een keuze te kunnen maken voor de juiste PBM.

VARIO voorziet in de nodige middelen om het gebruik van PBM’s te bevorderen. Hier moet u denken aan bijv. het inplannen en verzorgen van een PBM specifieke toolbox.

De VARIO module PBM biedt een duidelijk overzicht van de groepen PBM’s die worden gebruikt binnen uw onderneming. Deze groepen stelt u zelf op of u maakt gebruik van de beschikbare database in VARIO. Vervolgens kunt u in VARIO betreffende PBM’s koppelen aan de relevante functies. In VARIO kunt u eenvoudig een checklist afdrukken met de functie specifieke PBM’s en bijbehorende gebruiksaanwijzingen. De nieuwe werknemer neemt de PBM’s in ontvangst, tekent de afgedrukte checklist die u vervolgens in VARIO kunt koppelen aan betrokkene.

U kunt in VARIO eenvoudig een PBM toevoegen, selecteren, verwijderen of de instructiekaart bekijken.

Door de juiste productkeuze te maken en alle belanghebbenden in het proces te betrekken, wordt het gebruik van verschillende PBM’s eerder geaccepteerd waarmee u effectief de restrisico’s kunt beheersen. VARIO maakt tevens het bijhouden van het verbruik van PBM’s mogelijk wat een bijdrage levert bij het bepalen van de effectiviteit van een bepaalde PBM.

Het standaardiseren van de gebruikte PBM’s en vervolgens deze standaards te koppelen aan de functies, maakt het PBM’s beheer eenvoudig. Die zorg neemt VARIO van u over.


Voordelen:

  • Alle PBM’s en hun eigenschappen centraal in één database;
  • Gestructureerd overzicht van alle PBM’s per functie;
  • Middelen om werknemers te motiveren tot een correct gebruik van PBM’s;
  • Registratie van het verbruik van PBM’s per werknemer;
  • Volledig beheer PBM’s;
  • Opmaken van het PBM ontvangstbewijs;
  • PBM’s database opbouwen of gebruik maken van de PBM’s database uit VARIO.