Opleiding en competenties

Goed opgeleid personeel is één van de belangrijkste factoren die een bedrijf succesvol maakt en in staat stelt veilige en kwaliteitsvolle producten en diensten af te leveren. De innovatie op de markt zorgt ervoor dat kennis op gebied van technologie, communicatie en automatisering continue moet worden geactualiseerd. De opleiding en de kennis van het personeel moet constant actueel worden gehouden. VARIO maakt het plannen, organiseren, registreren en evalueren van opleidingen mogelijk. Het opleidingstraject wordt vanuit VARIO van A tot Z met de betrokken deelnemers gecommuniceerd. Deze module biedt ook een oplossing voor het opmaken van uw competentieprofielen. Het stelt u in staat criteria te bepalen voor het behalen van bepaalde competenties en dit te koppelen aan de opleidingen, ervaringen en/of vaardigheden.

VARIO genereert automatisch een competentiematrix en biedt u eveneens de mogelijkheid een duidelijk overzicht van de competenties en opleidingen per afdeling te raadplegen.
Na het invullen van het resultaat van een gevolgde opleiding zal VARIO de nodige updates doorvoeren in de competentiematrix. Via de opgegeven geldigheidsperiode per opleiding zal de module Competenties automatisch de datum van de volgende opleiding per personeelslid in de matrix aanpassen.

Door de opleidingen, scores en resultaten te registreren in VARIO creëert u een digitaal personeelsdossier waarin competentieprofielen gemakkelijk op te zoeken en te beheren zijn. Ook de opleidingssyllabus kan bijgehouden worden in VARIO. Deze module biedt een complete oplossing voor ieder bedrijf dat zijn competentie- en opleidingsbeheer wenst te structureren, standaardiseren en efficiënter te beheren.

Voordelen:

    • Opmaak van competentieprofielen met criteria voor behalen van bepaalde competenties;
    • Opmaak van een opleidingsplan en opvolging;
    • Beheer via competentiematrix (automatische opmaak d.m.v. koppeling aan functies;
    • Opmaak interne aftekenlijsten;
    • Communicatie vanuit VARIO;