Noodsituaties

Deze module is bedoeld om de uitgevoerde evaluaties in kaart te brengen. De evaluaties worden in het geval van noodprocedures uitgevoerd. U kunt van iedere evaluatie de datum, de uitvoerder, de locatie en eventuele acties raadplegen. Ook een snelkoppeling met uw intern noodplan en uw noodplan op locatie is mogelijk met de module NOODSITUATIES.

Alle documenten, adviezen en actiepunten worden op centrale wijze beheerd en worden overzichtelijk weergegeven. Aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld aanpassingen naar aanleiding van een evaluatie, kunnen eenvoudig naar de verantwoordelijke medewerker worden toegestuurd via een actie.

Herinneringen worden automatisch gegenereerd wanneer deze acties niet wordt opgevolgd.

Voordelen:

  • Overzichtelijk en gestructureerd evalueren van de noodprocedures;
  • Planning van de evaluaties in VARIO mogelijk;
  • Kwaliteitsborging door koppeling aan acties.