Milieu

De VARIO module MILIEU maakt de inventarisatie van uw afvalstoffen, weergave van de taken uit te voeren door de milieuverantwoordelijke en de bijhorende risicoanalyses mogelijk. U kunt alle informatie over de afvalstromen in uw bedrijf centraal beheren, zoals de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden verzameld en opgeslagen, de wijze waarop en door wie de afvalstoffen zullen worden afgevoerd en wie de verantwoordelijke medewerkers zijn voor de uitvoering en de naleving van de volledige procedure. U kunt met enkele klikken een volledige rapportage van uw milieuacties raadplegen en exporteren naar Excel, Word of PDF. Zo bent u ervan verzekerd dat u telkens de meest volledige en actuele informatie voor uw milieuvergunning en/of risicoanalyse eenvoudig ter beschikking heeft.

VARIO helpt u uw milieuvergunning eenvoudig te beheren.

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen te maken hebben dienen deze zorgvuldig te beheren. In VARIO kan elke stof worden geïdentificeerd en worden opgenomen in een register om te voldoen aan de Europese en internationale veiligheidsnormen, standaarden en verordeningen.

VARIO kan alle documentatie en procedures gelinkt aan bepaalde stoffen, gassen en mengsels beheren in een centraal systeem

Al uw essentiële informatie wordt centraal beheerd in VARIO om zo een register op te bouwen waarin alle mogelijke risico’s worden beschreven met gevarenklassen, H- en P-Zinnen, symbolen enzovoort. Instructies en PBM’s kunnen per stof gekoppeld worden en zullen zo ook als preventieve maatregel opgenomen worden in uw risicoanalyses. Daarnaast kunt u o.b.v. uw register uw eigen instructiekaart ter beschikking stellen voor uw medewerkers. Deze instructiekaarten zijn vereenvoudigd en gebruiksvriendelijk om op die manier miscommunicatie te voorkomen.

Voordelen:

  • Volledig beheer afvalstromen en gevaarlijke producten mogelijk;
  • Gedetailleerd overzicht met gevaarsymbolen, SDS kaarten, relevante PBM’s etc;
  • Vereenvoudigde instructiekaarten ter beschikking voor uw medewerkers;
  • Koppeling met risicoanalyse en leveranciers mogelijk;
  • Etiketomzetting van RICHTLIJN 67/548/EEG naar CLP.