Metingen

Binnen de module METINGEN kunt u de planning, de registratie, de opvolging en acties van alle metingen (vereist door o.a. ISO9001) beheren. In geval van afwijkingen kunt u direct een maatregel definiëren en borgen met een actie. De gegevens die uit de metingen in VARIO door u worden verwerkt gaat VARIO verzamelen en opmaken in statistieken zodat de eventuele trends direct voor u zichtbaar worden gemaakt.

Wat voorheen waarschijnlijk manueel gebeurde, wordt met VARIO volledig geautomatiseerd.

Elke soort Meting (Beoordeling, Evaluatie, Enquête of Controle) heeft dezelfde opbouw. De werkwijze is immers identiek. VARIO geeft u een detailoverzicht van de uitgevoerde metingen. Zo ziet u meteen welke metingen (met welke score, afwijkingen op de norm, gekoppelde acties en observaties, etc.) zijn uitgevoerd.

Weet of uw klanten tevreden zijn met uw product en/of service door gebruik te maken van de elektronische klanttevredenheidsenquête. U kunt eenvoudig en gebruiksvriendelijke uw klanten benaderen.

U kunt formulieren voor elke type meting opmaken, deze kunnen worden afgedrukt of geëxporteerd naar Excel, Word of PDF. U kunt dus alle metingen op een hardcopy formulier of direct in het systeem digitaal uitvoeren op bijv. een tablet.

U kunt een selectie maken van de meetpunten die van toepassing zijn op uw bedrijf. De statistieken worden door VARIO op basis van de door u aangegeven meetpunten opgemaakt.

Ook kunt u aan elk meetpunt een gewicht toekennen. Op die manier kunt u per meting een score zwaarder laten wegen waarbij een onderwerp meer invloed heeft op het resultaat dan een ander minder relevant onderwerp binnen dezelfde meting.

Binnen de Statistiek omgeving van de module METINGEN kunt u de trendanalyse per categorie door VARIO laten weergegeven. Hiermee kunt u een beeld krijgen van wat er goed en wat er fout gaat binnen uw bedrijfsvoering. De samenvatting van de trendanalyse toont een tabel met het aantal controles voor elk inspectiepunt en het aantal non-conformiteiten in cijfers en percentage.

VARIO plant wanneer u welke metingen moet uitvoeren en brengt automatisch de verantwoordelijke personen op de hoogte, ook de opvolging van de actiepunten is geautomatiseerd.


Voordelen:

  • Complete planning voor uitvoeren van metingen;
  • Geautomatiseerde verwittiging verantwoordelijken;
  • Koppeling met actielijst mogelijk;
  • Geautomatiseerde opvolging actiepunten en metingen;
  • Gevisualiseerde resultaten en statistieken;
  • Gebruiksvriendelijke trendanalyse;
  • E-klanttevredenheidsenquête.