Medisch

Een gezonde werkomgeving betekent niet enkel de nodige PBM’s, onderhoudswerkzaamheden of ergonomische eisen in acht nemen, maar ook zorgen voor een goede borging van de persoonlijke gezondheid. Periodieke medische keuringen of onderzoeken zijn in vele gevallen een eis. Van de jaarlijkse oogtest voor de administratieve medewerker tot een volledig lichamelijk onderzoek voor een arbeidskracht met fysiek belastende functies, kan een gestructureerd gezondheidsplan en toezicht voor uw medewerkers de onnodige verzuimdagen door ziekte of lichamelijke klachten helpen te voorkomen.

VARIO zorgt ervoor dat alle medische keuringen en onderzoeken geüpdatet blijven.

Met de VARIO module MEDISCH kunt u uw medische onderzoeken makkelijk registreren en de actualiteit borgen. Zo krijgt u op elk ogenblik een correct overzicht van de geldige en vervallen medische onderzoeken of keuringen per werknemer. Onderzoeksresultaten worden gekoppeld aan de individuele werknemer of hun functie binnen de onderneming.

De verschillende types medische onderzoeken kunnen dan geselecteerd worden als maatregel bij de opmaak van de risicoanalyses.

Om trends op te sporen kunt u in VARIO statistieken bekijken die de verbanden tussen de oorzaken weergeven.


Voordelen:

  • Organiseren van medische keuringen en onderzoeken mogelijk;
  • Koppeling met risicoanalyses;
  • Automatische verwittiging bij verloop van geldigheidsdatum;
  • Overzicht per werknemer.