Materieel

De module Materieel biedt u een eenvoudige oplossing voor uw materieelbeheer. U kunt eenvoudig de aanschaf, het onderhoud en de keuringen van uw materieel (machines en gereedschappen) beheren.

Met VARIO weet u op elk moment waar uw materieel zich bevindt.

U kunt uw materieel extern/intern laten keuren en/of onderhouden. Met VARIO krijgt u een duidelijk overzicht welke artikelen onderhoud behoeven of gekeurd moeten worden. U kunt tevens uw aankoop registreren. VARIO zorgt ervoor dat de medewerkers die hiervoor verantwoordelijk zijn, hiervan op de hoogte worden gebracht en gehouden. U geeft van elk artikel de keuringsfrequentie éénmalig in, waarna VARIO de rest doet. Er kunnen eveneens checklists, onderhouds- of herstellijsten (fiches) worden aangemaakt, bewerkt en worden bijgehouden. Historie wordt geregistreerd dus u kunt achterhalen welk materieel, wanneer en door wie is gebruikt. Verder kunt u een onbeperkt aantal documenten zoals handleidingen, instructiekaarten, keuringen, etc. aan het materieel voegen. Kortom uw materieelbeheer centraal in één systeem.

Verder kunt u een onbeperkt aantal documenten zoals handleidingen, instructiekaarten, keuringen, etc. aan het materieel voegen. Kortom uw materieelbeheer centraal in één systeem.


Voordelen:

  • Accuraat beheer van materiaal (aanschaf, onderhoud, kalibratie en keuringen);
  • Planning van onderhoud/keuringen/kalibratie;
  • Koppeling aan instructiekaarten mogelijk;
  • Duidelijk overzicht van de lopende en uitgevoerde acties;
  • Automatische verwittiging bij vervallen keuringen;
  • Duidelijk overzicht van de lopende en uitgevoerde acties;
  • Automatische verwittiging bij vervallen keuringen;
  • Inkoopbeheer mogelijk;