Inspecties en interne audit

De module Inspecties en interne audits maakt het mogelijk om inspecties, rondgangen en audits uit te voeren conform eigen planning in bedrijven met verschillende afdelingen, vestigingen of locaties. VARIO biedt tevens de mogelijkheid om de nodige bevindingen te koppelen aan acties, dus SMART te definiëren. De verantwoordelijken ontvangen dan een notificatie via de email. De eventuele bevindingen kunnen binnen de module inspecties en rondgangen worden ondersteund met documentatie zoals foto’s en/of rapporten die vervolgens eenvoudig kunnen worden toegevoegd in VARIO.
Nieuwe veiligheidsvoorschriften, verordeningen of normen kunnen in het systeem worden toegevoegd waardoor u ervan verzekerd bent dat de inspectieformulieren telkens zijn afgestemd op de laatste wetgeving. Met VARIO kunt u bedrijfseigen inspectieformulieren opmaken of deze automatisch genereren door de risicoanalyse te selecteren van de activiteit die geïnspecteerd zal worden. De bevindingen van de rondgangen en inspecties worden door VARIO geanalyseerd en gevisualiseerd door middel van statistieken en grafieken. Zo kunt u op effectieve wijze correctieve en preventieve maatregelen formuleren om bepaalde problemen en trends tijdig aan te pakken.

VARIO laat u toe om bedrijfseigen inspectieformulieren op te maken of deze automatisch te laten genereren door de risicoanalyse te selecteren van de activiteit die geïnspecteerd wordt.

U kunt een volledige auditplanning door VARIO laten opmaken en deze via VARIO communiceren met de interne auditors. De auditor is dan in staat zijn audit voor te bereiden en zal ook via een vastgelegde workflow de auditee kunnen informeren dat een audit zal plaatsvinden. Tijdens de audit biedt VARIO een eenvoudige maar complete structuur die u helpt om nog meer uit uw controle te halen.

Uw bevindingen kunnen door middel van checklijsten of losse vaststellingen in het systeem worden opgenomen. Documenten, procedures en voorbeelden kunnen aan uw auditrapport worden toegevoegd. U kunt al uw non-conformiteiten in een actielijst opnemen en de prioriteiten bepalen. De juiste personen worden door VARIO aangestuurd om bepaalde maatregelen te nemen,

antwoorden te formuleren maar ook vooral om kennis te nemen van de auditbevindingen. Dat laatste is vooral voor de kwaliteitsmanager of HSE-Manager van uw onderneming zeer belangrijk, omdat dit essentiële informatie is om uw onderneming naar een hoger niveau te tillen.

Beheer uw volledige planning, uitvoering, acties en analyse van uw audits met VARIO en behaal maximale resultaten met een efficiënter gebruik van uw tijd.

De kracht van ons systeem zit in het standaardiseren van verantwoordelijkheden in combinatie met een actielijst. VARIO kent uw bedrijf en zal taken automatisch delegeren. Te allen tijde kan men bijsturen, raadplegen en analyseren. VARIO is een intelligent softwaresysteem dat u in staat stelt uw organisatie en uw processen eenvoudiger, praktischer en met meer structuur te beheren.


Voordelen:

  • Structuur voor planning voor het uitvoeren van de interne audits;
  • Overzicht voor de preventieadviseur / kwaliteitsmanager van de status van inspecties/maatregelen;
  • VARIO stuurt de juiste mensen aan;
  • Opvolging non-conformiteiten;
  • De ideale oplossing voor de QHSE-processen binnen uw bedrijf vanwege de geautomatiseerde rapportages;
  • Algemene actielijst die gekoppeld wordt aan een workflow per medewerker;
  • Centraal beheer en uniforme aanpak voor alle afdelingen/vestigingen;