Inkoop

Arbeidsmiddelen, collectieve- of persoonlijke beschermingsmiddelen etc. moeten regelmatig worden besteld. Vaak zijn er aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid waar men rekening mee moet houden tijdens de aanschaf. De VARIO module INKOOP ondersteunt u bij de inkoop en de indienststelling van uw goederen en diensten met aandacht voor de vigerende wet- en regelgeving.

Laat VARIO uw bestelbonnen opmaken en afdrukken en koppel uw inkoopprocedure aan deze module voor een correct verloop van al uw inkopen.

Alle bestellingen moeten aan de specifieke VGM eisen voldoen. Hiermee moet u denken aan de aanwezigheid van CE markering en/of er een Nederlandstalige handleiding bij het product aanwezig is. Deze eisen kunt u op de bestelbonnen opnemen en hiermee dus borgen dat u geen extra risico’s loopt.

Alle informatie die u nodig heeft voor het aangekocht materieel kunt u centraal opslaan in VARIO. U kunt vervolgens te allen tijde vanuit een gestructureerd overzicht uw bestellingen raadplegen. Het resultaat is vermindering van de administratieve last zodat u en uw medewerkers meer tijd over houden voor de corebusiness van uw bedrijf.

Voordelen:

  • Alle inkoopgegevens centraal opgeslagen binnen een gebruiksvriendelijke omgeving;
  • VGM eisen aan de bestellingen toevoegen;
  • Overzicht van alle bestellingen;
  • Koppeling met database voor derden via een selectiemenu.