Derden

Net zo belangrijk voor uw succes als uw eigen activiteiten, zijn alle stakeholders zoals uw klanten, onderaannemers en leveranciers. In de VARIO module DERDEN kunt dan ook uw contactenlijsten beheren. U kunt deze gegevens bijvoorbeeld koppelen aan de modules zoals V&G PLAN, MATERIEEL, INKOOP, ACTIES/DOELSTELLINGEN.

Derdendatabase is een geïntegreerde database en wordt in VARIO voor meerdere modules gebruikt.

Van iedere stakeholder heeft u de mogelijkheid om binnen VARIO de gegevens van uw contactpersoon toe te voegen. Verder heeft u de mogelijkheid om controlepunten aan bijv. onderaannemers te koppelen om de door u opgestelde kwaliteitseisen te borgen.

Alle benodigde gegevens van uw stakeholders zoals bedrijfs- en bankgegevens worden centraal in één database opgeslagen. Deze gegevens zijn vanuit een gebruiksvriendelijk overzicht raadpleegbaar. Ook de risico’s van ketenaansprakelijkheid kunt u binnen deze module borgen.

Voordelen:

  • Geïntegreerde database met al uw stakeholders;
  • Beheer contactpersonen van uw stakeholders;
  • Borging ketenaansprakelijkheid;
  • Koppeling van gegevens met meerdere modules in VARIO.