Acties en Doelstellingen

Het correct en compleet uitvoeren van taken en de tijdige afronding hiervan zijn van groot belang voor uw onderneming. Workflow processen kunnen monitoren en bijsturen is dan ook noodzakelijk voor effectief management. Het kan kostbare interne en externe gevolgen hebben als niet tijdig gesignaleerd wordt dat workflow procedures zijn vastgelopen of vertragen. Dit kan gebeuren door technische, organisatorische of functionele problemen. Een organisatie is dan ook zeer gebaat bij een goed beheer van het workflow systeem.

Met VARIO krijgt u een duidelijk zicht op alle afgesloten en openstaande acties, de status en de medewerker(s) die met de afhandeling bezig zijn. U krijgt een visuele weergave van de vooruitgang binnen het vervolgproces. Op die manier kunt u eenvoudig deadlines stellen en bewaken.

De doelen die u wilt bereiken worden afgeleid van uw missie en visie. Van hieruit wordt een strategie bedacht om deze tot een goed einde te brengen. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die worden nagestreefd om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken. VARIO helpt u om uw doelstellingen SMARTi te definiëren: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en inspirerend. VARIO zorgt ervoor dat de door u opgestelde acties voor het behalen van de doelstellingen bij de juiste personen terecht komen. Door een click op de knop kunt u maand en/of kwartaalrapportages voorbereiden waarop onder andere de status van de doelstellingen wordt weergegeven.

De actielijst wordt niet alleen vanuit de doelstellingen maar ook vanuit bijna elke module aangestuurd. Binnen VARIO starten bepaalde acties workflows op en genereren vervolgacties. Zo kunt u taken toewijzen aan specifieke personen of functies: de gebruikers krijgen deze taken toegewezen naarmate het proces vordert.

U kiest zelf hoe u uw acties wilt opvolgen en hoe u uw medewerkers wilt aansturen, VARIO zorgt er in ieder geval voor dat de actieverantwoordelijke per mail wordt verwittigd. Iedere medewerker heeft daarnaast beschikking tot een persoonlijk actiedashboard. VARIO zorgt ervoor dat iedereen binnen uw onderneming weet wat en wanneer van hem/haar wordt verwacht. U heeft een overzicht van alle ontwikkelingen binnen uw onderneming zoals ongevallen, opleidingsbeheer, projectplannen enzovoort. Op basis hiervan kunt u eenvoudig in VARIO een planning opmaken en acties prioriteren; VARIO zet elke actie, op basis van de streefdatum, automatisch voor u op de juiste volgorde. De beschikbare filters kunnen in VARIO de actielijsten voor u op maat maken. Vervolgens genereert VARIO met één klik een print-out, wat u bijzonder veel tijd en administratie bespaart.

Voordelen:

  • Eenvoudig genereren van acties en workflows.
  • Volledig overzicht van afgesloten en openstaande acties;
  • Duidelijke visuele weergave van de voortgang binnen het proces;
  • Eenvoudige en effectieve bewaking van deadlines;
  • SMARTi genereren van doelstellingen;
  • Toewijzing van taken mogelijk aan personen of functies;
  • Bewaken van doelstellingen in een maand en/of kwartaalverslag.