VCA **

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het VCA systeem, dat voldoet aan de huidige eisen vanuit de ARBO- en milieuwetgeving, door steeds meer opdrachtgevers als een eis gesteld. INCONTROLL heeft de speciale VARIO software ontwikkeld, waarmee u op snelle en efficiënte wijze uw VCA certificaat kunt behalen. Interesse? Lees gerust verder voor meer informatie, of laat u verder informeren door vrijblijvend contact op te nemen!

Hoe is VCA ontstaan?

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Voor wie is de VCA certificering bedoeld?

VCA bedrijfscertificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

  • VCA*, voor onderaannemers;
  • VCA **, voor hoofdaannemers;
  • VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector;
  • VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche;

VCA**

De VCA** bedrijfscertificering is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer alsmede de veiligheidsstructuren (VGM-beleid) binnen het bedrijf. Deze goedkeuring is nodig voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Om het VCA**-certificaat te behalen, dienen alle VCA**-mustvragen positief te worden beantwoord en dienen minimaal 6 aanvullende vragen te zijn geïmplementeerd. Het VCA certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.

Het VARIO FRAMEWORK

Om bedrijven en hoofdaannemers te helpen met het behalen en behouden van hun VCA certificaat hebben wij een speciale systeembenadering ontwikkeld. Dit systeem wordt VARIO ONLINE genoemd. Het VARIO FRAMEWORK bestaat uit diverse modules die ieder op een bepaald aspect van een bedrijfsvoering betrekking hebben. Deze online modules werken via de ‘cloud’. Hierdoor zijn ze altijd en overal via het internet toegankelijk, voor iedere medewerker die ervan gebruik maakt. De modules zien ook op de eisen die door het VCA certificaat gesteld worden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieubeleid. Dat maakt het online systeem bijzonder relevant en erg efficiënt voor het halen en behouden van het certificaat. Met VARIO ONLINE heeft u meer inzicht in deze aspecten van uw bedrijfsvoering, en behoud u de controle.

Veiligheid

Een belangrijk aspect van het VCA certificaat is het borgen van de veiligheid binnen de werkzaamheden die onder uw bedrijfsvoering vallen. Sommige werkzaamheden brengen namelijk risico’s met zich mee. Als hoofdaannemer dient u op de hoogte te zijn van deze risico’s. Het VCA certificaat onderstreept ook het belang van risicomanagement, een integraal onderdeel van de certificering. De module VARIO RISICO ANALYSES ondersteunt u hierbij. Met de module zal het managen van risico’s en de veiligheid op de werkvloer u makkelijker gemaakt worden. De risico weging wordt gemaak aan de hand van de Fine and Kinney methodiek. Ook helpt de module met preventieve maatregelen en het faseren van risicoanalyses.

Gezondheid

Met de VARIO module MEDISCH kunt u de medische gegevens van uzelf en uw collega’s beheren. Gezondheid is net als veiligheid een belangrijk aspect van het VCA certificaat. Met deze module kunt u de resultaten van medische onderzoeken en verdere relevante gegevens registreren en bijhouden. Dit overzicht komt goed van pas wanneer u gezondheidseisen wilt waarborgen. De module geeft u overzichtelijk weer wat de medische gegevens van medewerkers zijn. Deze module is ook te koppelen me risicoanalyses. De resultaten kunnen worden gekoppeld aan individuen of een bepaalde functie.

Kwaliteit

De meeste bedrijven zullen het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Ook als hoofdaannemer wilt u kwaliteit kunnen aflevren. Speciaal voor het beheren van en voldoen aan strenge kwaliteitseisen is de KWALITEIT module ontwikkeld. Het is een makkelijk te gebruiken en efficiënt systeem dat ondernemingen de gelegenheid biedt om daadwerkelijk acties te nemen om de kwaliteit van hun dienst of product te verhogen. Zo kan de module ook SWOT analyses genereren en genereert het doelstellingen volgens de SMARTi methode.

Milieubeleid

Naast veiligheid en gezondheid is ook milieu een van de onderdelen waar het VCA certificaat. Binnen sommige projecten of bedrijfsvoeringen is een verantwoord milieubeleid erg belangrijk. De VARIO module MILIEU ondersteunt u hierin. Deze module maakt het mogelijk afvalstoffen te inventariseren, overzicht te houden in de taken die nodig zijn voor een verantwood milieubeleid en risicoanalyses uit te voeren. Afvalstromen en producten kunnen volledig beheerd worden. Ook biedt de module een overzicht van gevaarsymbolen, SDS kaarten en andere relevante informatie. Met de MILIEU modue wordt het beheren van een milieuvergunning een stuk eenvoudiger.

Ook uw VCA certificaat behalen met VARIO ONLINE?

Bent u geïnteresseerd in onze VARIO ONLINE software voor het behouden of behalen van uw VCA certificaat voor hoofdaannemers? Neem gerust eens vrijblijvend contact op om meer informatie aan te vragen. U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar 0800 320 0 320, maar ook per e-mail of door middel van het contactformulier. Kijk ook eens naar onze FAQ!