OHSAS 18001

OHSAS 18001 is een internationaal erkende norm voor het opzetten van een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem. Het is bedoeld om bewust om te gaan met de V&G risico’s en deze op een systematische manier te beheersen. OHSAS 18001 is een norm gebaseerd op de vergelijkbare ISO 9001 en ISO 14001 Plan – DO – Check – Act structuur. Voor het behalen van een OHSAS 18001 certificering moet een organisatie een goed functionerende veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem te hebben geïmplementeerd die voldoet aan de norm eisen van OHSAS 18001. De norm vereist onder andere dat de onderneming een V&G beleid met bijbehorende procedures en instructies heeft opgesteld om ervoor te zorgen dat veiligheid en gezondheid een rol speelt op alle niveaus binnen de organisatie. Met de VARIO software van Incontroll kunt u makkelijk voldoen aan de OHSAS 18001 norm en zo op snelle en efficiënte wijze de certificering behalen. Meer weten? Lees dan gerust eens verder, of neem vrijblijvend contact op om verder te informeren.

Hoe wordt een OHSAS 18001 managementsysteem opgezet en geïmplementeerd?

Voor het opzetten van het OHSAS 18001 managementsysteem dient de organisatie de volgende stappen te doorlopen:

 • Opzetten van een V&G handboek waarin de scope van het managementsysteem wordt gedefinieerd;
 • Definiëren van het V&G beleid en de bijbehorende doelstellingen;
 • Opzetten van een documentensysteem;
 • Bepalen en implementeren van een risicomanagementsysteem met bijbehorende inspecties op de werkvloer;
 • Opzetten van een compliance systeem waarbij het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem wordt gevalideerd en actueel gehouden op basis van de relevante wet en regelgeving;
 • De rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheid met betrekking tot OHSAS 18001 dienen te zijn gedefinieerd;
 • Implementeren een effectieve voorlichtings-, opleidings- en evaluatieproces;
 • Zorgen voor effectieve inspecties op de werkvloer;
 • Bepalen, implementeren en evalueren van noodsituatieproces;
 • Monitoren en meten de V&G prestatie indicatoren binnen de organisatie;
 • Periodieke evaluatie van het managementsysteem door managementreview en een auditprogramma.

Waarom het OHSAS 18001 certificaat behalen?

Met een OHSAS 18001 certificering kan een organisatie aantonen dat zij bewust, systematisch en op een verantwoordelijke wijze omgaat met en zich inzet voor de bescherming van de behoeften van alle stakeholders.

 • Verbeterde corporate imago en de geloofwaardigheid bij stakeholders , toezichthouders , klanten en potentiële klanten;
 • Goedkeuring van internationale best practices met betrekking tot het risicobeheer;
 • Zorg voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers, onderaannemers en andere belanghebbende;
 • Minimalisering van de werkgeversaansprakelijkheid door proactief beleid in plaats van reactief gedrag;
 • Bewust omgang en compliance met wet en regelgeving;
 • Verminderen van ongevallen en incidenten door het beheersen en elimineren van gevaren op de werkplek;
 • Verbeteren van het incident- en ongevallenonderzoek.
 • Verhogen van de motivatie van medewerkers door het aanbieden van een veilige werkplek en mogelijkheid tot participatie.

De OHSAS 18001 certificering behalen met VARIO software

Een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem zoals de OHSAS 18001 norm invoeren heeft veel voordelen voor een organisatie en haar medewerkers. VARIO ONLINE helpt en ontlast de organisatie in de implementatie en de instandhouding van het managementsysteem. Een aantal voordelen van het behalen van het OHSAS 18001 certificaat voor u op een rij:

 • Geautomatiseerde documentenbeheer. Alle actuele documenten digitaal beschikbaar voor uw medewerkers. Toegang tot database van standaardformulieren en instructies;
 • Gedigitaliseerde documenten. Gebruik van hardcopy documenten is verleden tijd. Beoordelingen, controles, inspecties en audits kunnen in VARIO software direct in het systeem worden ingevoerd;
 • Geautomatiseerde voorlichting. Alle voorlichting en overlegfora kan in VARIO software worden gepland en worden georganiseerd. VARIO ONLINE geneerd overzichten waarmee de aanwezigheid oer medewerker zichtbaar wordt;
 • Geautomatiseerd ongevallen en incidentenonderzoek. Alle voorvallen kan de gebruiker direct in het VARIO systeem invoeren. De verantwoordelijke voor het uit voeren van het onderzoek kan tevens het onderzoek in VARIO software digitaal uitvoeren;
 • Geïntegreerde risicobeheer. Risico’s als gevolg van een activiteit of gebruik van een stof kunnen conform Fine en Kinney methode worden geëvalueerd en worden toegewezen aan functies binnen de organisatie. Op basis van de risicoanalyses kunnen bepaalde functies als risicovol worden aangemerkt;
 • Geautomatiseerde PDCA. Na het opstellen van doelstellingen en uitvoeren van inspecties, audits en/of beoordelingen worden de non-conformiteiten of afwijkingen geborgd in VARIO ONLINE door aanmaken van acties. De acties borgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

Meer weten over de OHSAS 18001 norm of onze software?

Meer informatie ontvangen over het behalen van het OHSAS 18001 certificaat met onze VARIO software? Neem dan eens contact met u op, wij staan u graag te woord. Wij zijn per telefoon bereikbaar via 0800 320 0 320. Ook kunt u een bericht sturen per e-mail of via het contactformulier.