NEN 4400-1

De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. De (onder)aannemers kunnen met behulp van NEN 4401 norm aantonen dat zij aan de verplichtingen uit arbeid voldoen. Met de verplichtingen uit arbeid wordt bedoeld: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Om bedrijven tegemoet te komen bij het behouden en behalen van hun NEN 4400-1 certificaat heeft Incontroll VARIO ONLINE ontwikkeld. Dit is software waarmee de NEN 4400-1 certificering op snelle en efficiënte wijze behouden en behaald kan worden. Meer weten? Bel dan direct naar 0800 320 0 320 of lees hieronder verder.

Het doel van de NEN 4400-1 norm

Op basis van de huidige wetgeving lopen de inleners en opdrachtgevers het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Het doel van de NEN 4400-1 norm is het beperken van deze risico’s door:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

NEN 4400-1 behalen met VARIO ONLINE

De door Incontroll ontwikkelde VARIO software neemt u werk uit handen en maakt zo het voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het NEN 4400-1 certificaat makkelijker. VARIO ONLINE software houdt uw personeelsgegevens up-to-date. De paspoort en werkvergunninggegevens kunnen in VARIO software worden beheerd. U kunt de nodige certificaten of kopieën aan ieder medewerker koppelen. U kunt planningen opmaken zodat de nodige taken niet worden vergeten. Interactieve checklijsten borgen voor u dat bijv. de fiscale verplichtingen worden vergeten. Bij afwijkingen of non-conformiteit worden acties aangemaakt waarvan de gebruikers de voortgang monitoren. Dit alles helpt uw organisatie met het voldoen aan de NEN 4400-1 norm.

Meer weten over met behalen van NEN 4400-1 met VARIO software?

Benieuwd naar wat de VARIO software voor uw onderneming kan betekenen wat betreft de NEN 4400-1 certificering? Informeer dan gerust eens vrijblijvend verder door contact met ons op te nemen. Dat kan door te bellen naar 0800 320 0 320 of een bericht te sturen per e-mail of het contactformulier op onze website.