NEN 3140

NEN 3140 is geen bedrijfscertificering maar stelt eisen met betrekking tot de inrichting van arbeidsplaatsen en het veilig gebruik van elektriciteit. De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. De NEN 3140 norm is van toepassing op bedrijven die te maken hebben met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1 000 V wisselspanning en 1 500 V gelijkspanning. Met VARIO ONLINE van Incontroll kunt u gemakkelijk voldoen aan de eisen die uit de NEN 3140 norm voortvloeien. Lees gerust verder voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op om verder te informeren!

Wat houdt de NEN 3140 norm in?

NEN 3140 bevat bepalingen omtrent de organisatie van werkzaamheden aan of in de onmiddellijke omgeving van elektrische laagspanningsinstallaties. De NEN 3140 norm geeft richting aan het vastleggen en invoeren van veilige werkmethoden, het toewijzen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het overbrengen van kennis en vaardigheden op de verantwoordelijke personen door middel van cursussen en trainingen, het op een veilig niveau brengen en houden van de elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

NEN 3140 behalen met VARIO software

VARIO ONLINE ondersteunt uw NEN 3140 bedrijfsvoering. Een uitgebreide online bibliotheek zorgt ervoor dat al uw documenten overal raadpleegbaar te zijn. Deze bibliotheek heeft goede faciliteiten om eenvoudig en efficiënt al u procedures, werkinstructies, formulieren etc. te beheren. U kunt daarnaast de nodige inspecties automatiseren, waarbij de inspectiebevindingen direct in het systeem kunnen worden ingevoerd.

Verder ondersteunt VARIO software de NEN 3140 norm doordat alle relevante personeelsgegevens kunnen worden ingevoerd in de VARIO software. Het beheer van PBM’s per functie, risicovolle taken en voorlichting wordt door VARIO ONLINE gefaciliteerd. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan functies en real-time (actueel) beschikbaar ter inzage. De benodigde opleidingen en ervaringen (per functie) worden weergegeven in een overzicht waarbij de eventuele geldigheidsdatums direct zichtbaar zijn voor de gebruiker.

Al uw materieelgegevens zijn real-time beschikbaar. De keuringen kunt u vanuit VARIO software eenvoudig extern uitvoeren. U kunt ook ervoor kiezen om de inspectie of een keuring direct in VARIO systeem te gaan invoeren. VARIO software biedt tevens de mogelijkheid om de locatie per specifiek artikel bij te gaan houden.

Neem gelijk contact op!

Bent u geïnteresseerd in de VARIO software en wilt u ook graag op snelle en efficiënte wijze voldoen aan de NEN 3140 norm? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen om verder te informeren naar de mogelijkheden. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0800 320 0 320, per e-mail of het contactformulier. Graag voorzien we u van meer informatie over VARIO ONLINE en NEN 3140.