ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm die eisen voor een milieumanagementsysteem definieert. Het biedt een kader die de richting geeft aan een organisatie voor haar milieuprestaties. Binnen de ISO 14001 norm is de High Level Structure geïntroduceerd waardoor de integratie van het managementsysteem binnen andere ISO normen zoals ISO 9001:2015 wordt vereenvoudigd. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) definieert een milieubeheersysteem als deel van het managementsysteem waarbij milieuaspecten worden gebruikt als prestaties van het systeem. De nalevingsverplichting van de wettelijke kaders wordt tevens binnen het systeem geborgd. De milieuprestaties van de onderneming worden door gebruik van de geïntegreerde PDCA-benadering continue verbeterd. Om het behalen van het ISO 14001 certificaat makkelijker te maken voor bedrijven heeft Incontroll speciale software ontwikkeld. Voor meer informatie over de voordelen van onze VARIO software kunt u verder lezen, of contact met ons opnemen.

Het doel en de inhoud van de ISO 14001 norm

ISO 14001 is bedoeld voor organisaties die een milieuzorgsysteem willen opzetten en daarmee de milieuprestaties en eisen willen borgen en verbeteren. ISO 14001 betreft op hoofdlijnen de volgende topics:

 • Context van de organisatie;
 • Leiderschap;
 • Ondersteuning van de operatie;
 • Evaluatie van prestaties;
 • Verbetermanagement;

 

ISO 14001:2004 vs 14001:2015

De 2015 herziening van ISO 14001 introduceert een aantal ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de vorige versies. Volgens Thea Dunmire, VS Technical Advisory Group ontwikkelingscommissie van ISO 14001 norm, is de 2015 versie een onderdeel van de gezamenlijke herstructurering van de ISO standaarden waarbij de High Level Structure en de integratie van de gemeenschappelijke definities en normeisen meest ingrijpend geweest. Verder identificeert Dunmire 10 ingrijpende impact gebieden van de 2015 herziening van de ISO 14001 norm:

 • Uitbreiding in dekking en scope;
 • Vereiste interacties met externe partijen;
 • Nieuwe eisen van betrokken leiderschap;
 • Uitgebreide wettelijke compliance-eisen;
 • Risico gebaseerde planning en controles;
 • Uitgebreide operationele controle-eisen;
 • Veranderingen in de competentie en bewustwording eisen;
 • Gevolgen voor de interne audit programma;
 • Verhoogde certificeringskosten;

Waarom ISO 14001:2015?

Met behulp van een milieumanagementsysteem zoals ISO 14001 kunnen de milieueffecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen en door het voorkomen van boetes). Met een milieumanagementsysteem kan een organisatie zich onderscheiden van concurrenten en kan de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en overheid, aanzienlijk verbeteren. Bij een goed functionerend milieumanagementsysteem kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met de overheid met betrekking tot een milieuvergunning op hoofdlijnen.

ISO 14001 behalen met VARIO software

Wilt u snel voldoen aan de norm eisen? Zoekt u een snelle en efficiënte manier om uw ISO 14001 certificaat te behalen? Maak het u gemakkelijk en kies voor VARIO software. VARIO biedt uiteenlopende voordelen voor het behalen maar vooral voor het behouden van het ISO 14001 certificaat. Een aantal voordelen voor u op een rij:

 • Geautomatiseerde documentenbeheer. Alle actuele documenten digitaal beschikbaar voor uw medewerkers. Toegang tot database van standaardformulieren en instructies;
 • Gedigitaliseerde documenten. Gebruik van hardcopy documenten is verleden tijd. Beoordelingen, controles, inspecties en audits kunnen in VARIO software direct in het systeem worden ingevoerd;
 • Geautomatiseerde voorlichting. Alle voorlichting en overlegfora kan in VARIO software worden gepland en worden georganiseerd. VARIO ONLINE geneerd overzichten waarmee de aanwezigheid oer medewerker zichtbaar wordt;
 • Geautomatiseerd ongevallen en incidentenonderzoek. Alle voorvallen kan de gebruiker direct in het VARIO systeem invoeren. De verantwoordelijke voor het uit voeren van het onderzoek kan tevens het onderzoek in VARIO software digitaal uitvoeren;
 • Geïntegreerde risicobeheer. Risico’s als gevolg van een activiteit of gebruik van een stof kunnen conform Fine en Kinney methode worden geëvalueerd en worden toegewezen aan functies binnen de organisatie. Op basis van de risicoanalyses kunnen bepaalde functies als risicovol worden aangemerkt;
 • Geautomatiseerde PDCA. Na het opstellen van doelstellingen en uitvoeren van inspecties, audits en/of beoordelingen worden de non-conformiteiten of afwijkingen geborgd in VARIO ONLINE door aanmaken van acties. De acties borgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

Vrijblijvend verder informeren over het ISO 14001 certificaat?

Meer weten over de VARIO software en het behalen van de ISO 14001 certificering? Dan kunt u vrijblijvend verder informeren door contact met ons op te nemen. Bel naar 0800 320 0 320, stuur een e-mail of maak gebruik van het contactformulier op onze website.