Bedrijfscertificering

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu speelt tegenwoordig een grote rol binnen het bedrijfsleven. De bedrijven kiezen steeds vaker voor bedrijfscertificering VCA en/of ISO. De opdrachtgevers willen naast kwaliteit ook het VGM-beleid (volledige QHSE-domein) borgen bij hun aannemers en eisen vaker, dat naast het personeel ook het bedrijf VCA-gecertificeerd is.

Ook internationaal zijn er afspraken gemaakt hoe de “beste praktijken” van een organisatie te beheer. In een set van generieke managementsystemen worden deze beste praktijken belicht vanuit de verschillende invalshoeken: kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

Bedrijfscertificering met VARIO ONLINE

Heeft u ca. 9 of minder medewerkers of maakt u onderdeel van een middelgrote onderneming van meer dan 100 medewerkers? Wilt u snel en voordelig voldoen aan de norm of bent u opzoek naar een bedrijfsautomatisering en procesefficiëntie? Is bedrijfscertificering voor u een “Hoofdpijn” dossier of is bedrijfscertificering de manier om meer uit uw organisatie te halen?

Met VARIO software kunt u eenvoudig uw VCA-bedrijfscertificaat, ISO-bedrijfscertificaat, NEN-bedrijfscertificaat en/of OHSAS-bedrijfscertificaat behalen. Het verschil met de conventionele systemen is dat niet alleen het behalen van de VCA en/of ISO-bedrijfscertificering maar ook het behouden van de bedrijfscertificering eenvoudig wordt gerealiseerd.

Een aantal voordelen van VARIO software voor u op een rij:

 • Minder tot geen papierenexercitie;
 • Online dus overal raadpleegbaar;
 • Online dus u werkt altijd met de actuele data;
 • Wijziging van de norm, wij passen de software voor u kosteloos aan;
 • Uw VCA/ISO dossier is te allen tijde up-to-date;
 • Auditen op afstand mogelijk;
 • Automatische notificatie per e-mail;
 • Helpdesk.

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem KMS. Het is de meest gebruikte KMS norm op de wereld, met meer dan 1,1 miljoen gecertificeerde organisaties in 178 landen.

ISO 9001 biedt een kader en een reeks principes die zorgen voor een gezond verstand aanpak van uw organisatie waarbij uw constant voldoet aan de verwachtingen van de klant en andere stakeholders. Met andere worden uw product en/of dienst wordt keer op keer op een effectieve manier geleverd.

Doel ISO 9001
ISO 9001 certificering is bedoeld om een efficiënte bedrijfsvoering te bereiken en de kans op fouten en verspilling te minimaliseren, teneinde de kwaliteit van de producten en diensten te borgen en te verbeteren. Een bedrijf die ISO 9001 gecertificeerd is, toont aan op toont aan het vermogen te hebben om consequent aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen. Om deze reden wordt ISO 9001 binnen het pakket van eisen opgenomen bij aanbestedingen en opdrachtverstrekkingen.

Waarom ISO 9001?
De ISO 9001 norm wordt gekenmerkt door de volgende topics:

  • Klanttevredenheid. Geleverde producten en/of diensten voldoen constant aan eisen van de klant.
  • Lagere exploitatiekosten. Continue verbetering van de processen en de daaruit voortvloeiende operationele efficiëntie heeft gevolgen voor geld besparing.
  • Verbeterde stakeholder relaties. Het verbeteren van de perceptie van uw organisatie bij medewerkers, klanten en leveranciers.
  • Naleving van de wet en regelgeving. Begrijpen hoe de wet- en regelgeving van invloed is op de organisatie en haar klanten.
  • Verbeterde risicomanagement. Meer consistentie en traceerbaarheid van de producten en diensten betekent dat problemen gemakkelijker te voorkomen zij en eenvoudig kunnen worden verhelpen.
  • Mogelijkheid om meer zaken te winnen. Inkoopspecificaties van prospects vereisen vaak certificering als onderdeel van de contractvoorwaarden. Certificering brengt nieuwe mogelijkheden.

ISO 9001:2015 behalen met VARIO software
Wilt u snel voldoen aan de norm eisen? Zoekt u een snelle en efficiënte manier om uw ISO-certificaat te behalen? Maak het u gemakkelijk en kies voor VARIO software. VARIO biedt uiteenlopende voordelen voor het behalen maar vooral voor et behouden van ISO 9001:2015 certificaat. En aantal voordelen voor u op een rij:

 • Geautomatiseerde documentenbeheer. Alle actuele documenten digitaal beschikbaar voor uw medewerkers. Toegang tot database van standaardformulieren en instructies;
 • Gedigitaliseerde documenten. Gebruik van hardcopy documenten is verleden tijd. Beoordelingen, controles, inspecties en audits kunnen in VARIO software direct in het systeem worden ingevoerd;
 • Geautomatiseerde voorlichting. Alle voorlichting en overlegfora kan in VARIO software worden gepland en worden georganiseerd. VARIO ONLINE geneerd overzichten waarmee de aanwezigheid oer medewerker zichtbaar wordt;
 • Geautomatiseerd ongevallen en incidentenonderzoek. Alle voorvallen kan de gebruiker direct in het VARIO systeem invoeren. De verantwoordelijke voor het uit voeren van het onderzoek kan tevens het onderzoek in VARIO software digitaal uitvoeren;
 • Geïntegreerde risicobeheer. Risico’s als gevolg van een activiteit of gebruik van een stof kunnen conform Fine en Kinney methode worden geëvalueerd en worden toegewezen aan functies binnen de organisatie. Op basis van de risicoanalyses kunnen bepaalde functies als risicovol worden aangemerkt;
 • Geautomatiseerde PDCA. Na het opstellen van doelstellingen en uitvoeren van inspecties, audits en/of beoordelingen worden de non-conformiteiten of afwijkingen geborgd in VARIO ONLINE door aanmaken van acties. De acties borgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

ISO 14001 is de internationale norm die eisen voor een milieumanagementsysteem definieert. Het biedt een kader die de richting geeft aan een organisatie voor haar milieuprestaties. Binnen de ISO 14001:2015 norm is de High Level Structure geïntroduceerd waardoor de integratie van het managementsysteem binnen andere ISO normen zoals ISO 9001:2015 wordt vereenvoudigd. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) definieert een milieubeheersysteem als deel van het managementsysteem waarbij milieuaspecten worden gebruikt als prestaties van het systeem. De nalevingsverplichting van de wettelijke kaders wordt tevens binnen het systeem geborgd. De milieuprestaties van de onderneming worden door gebruik van de geïntegreerde PDCA-benadering continue verbeterd.

Doel van ISO 14001?
ISO 14001 : 2015 is bedoeld voor organisaties die een milieuzorgsysteem willen opzetten en daarmee de milieuprestaties en eisen willen borgen en verbeteren.

Inhoud ISO 14001 norm
ISO 14001:2015 betreft op hoofdlijnen de volgende topics:

 • Context van de organisatie;
 • Leiderschap;
 • Ondersteuning van de operatie;
 • Evaluatie van prestaties;
 • Verbetermanagement;

 

ISO 14001:2004 vs 14001:2015
De 2015 herziening van ISO 14001 introduceert een aantal ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de vorige versies. Volgens Thea Dunmire, VS Technical Advisory Group ontwikkelingscommissie van ISO 14001 norm, is de 2015 versie een onderdeel van de gezamenlijke herstructurering van de ISO standaarden waarbij de High Level Structure en de integratie van de gemeenschappelijke definities en normeisen meest ingrijpend geweest. Verder identificeert Dunmire 10 ingrijpende impact gebieden van de 2015 herziening:

 • Uitbreiding in dekking en scope;
 • Vereiste interacties met externe partijen;
 • Nieuwe eisen van betrokken leiderschap;
 • Uitgebreide wettelijke compliance-eisen;
 • Risico gebaseerde planning en controles;
 • Uitgebreide operationele controle-eisen;
 • Veranderingen in de competentie en bewustwording eisen;
 • Gevolgen voor de interne audit programma;
 • Verhoogde certificeringskosten;

 

Waarom ISO 14001:2015?
Met behulp van een milieumanagementsysteem kunnen de milieueffecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen en door het voorkomen van boetes).
Met een milieumanagementsysteem kan een organisatie zich onderscheiden van concurrenten en kan de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en overheid, aanzienlijk verbeteren. Bij een goed functionerend milieumanagementsysteem kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met de overheid met betrekking tot een milieuvergunning op hoofdlijnen

 

ISO 14001 behalen met VARIO software
Wilt u snel voldoen aan de norm eisen? Zoekt u een snelle en efficiënte manier om uw ISO-certificaat te behalen? Maak het u gemakkelijk en kies voor VARIO software. VARIO biedt uiteenlopende voordelen voor het behalen maar vooral voor et behouden van ISO 14001:2015 certificaat. En aantal voordelen voor u op een rij:

 • Geautomatiseerde documentenbeheer. Alle actuele documenten digitaal beschikbaar voor uw medewerkers. Toegang tot database van standaardformulieren en instructies;
 • Gedigitaliseerde documenten. Gebruik van hardcopy documenten is verleden tijd. Beoordelingen, controles, inspecties en audits kunnen in VARIO software direct in het systeem worden ingevoerd;
 • Geautomatiseerde voorlichting. Alle voorlichting en overlegfora kan in VARIO software worden gepland en worden georganiseerd. VARIO ONLINE geneerd overzichten waarmee de aanwezigheid oer medewerker zichtbaar wordt;
 • Geautomatiseerd ongevallen en incidentenonderzoek. Alle voorvallen kan de gebruiker direct in het VARIO systeem invoeren. De verantwoordelijke voor het uit voeren van het onderzoek kan tevens het onderzoek in VARIO software digitaal uitvoeren;
 • Geïntegreerde risicobeheer. Risico’s als gevolg van een activiteit of gebruik van een stof kunnen conform Fine en Kinney methode worden geëvalueerd en worden toegewezen aan functies binnen de organisatie. Op basis van de risicoanalyses kunnen bepaalde functies als risicovol worden aangemerkt;
 • Geautomatiseerde PDCA. Na het opstellen van doelstellingen en uitvoeren van inspecties, audits en/of beoordelingen worden de non-conformiteiten of afwijkingen geborgd in VARIO ONLINE door aanmaken van acties. De acties borgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

 

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

ISO 45001 is de ISO’s nieuwe gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem ontworpen om OHSAS 18001 te vervangt. De verwachting is dat de ISO 45001 in 2017 wordt gepubliceerd. Momenteel heeft ISO een ontwerpversie gepubliceerd. De nieuwe norm is ontworpen om de organisaties over de hele wereld te helpen om zorg te dragen voor de gezondheid en de veiligheid van de mensen binnen de onderneming. Deze standaard is bedoeld om de populaire OHSAS 18001-norm te vervangen en prestaties op gebied van gezondheid en veiligheid te verbeteren. Door de nieuwe ISO’s Hight Level Structure kan de nieuwe ISO 45001 gemakkelijker te worden integreren binnen andere ISO managementsystemen, waaronder ISO 9001: 2015 en ISO 14001: 2015.

Doel ISO 45001
ISO 45001 is ontworpen om organisaties te ondersteunen om structuur op te zetten en te implementeren dat gezondheids- en veiligheidsrisico’s identificeert, potentiële ongevallen vermindert, helpt bij het naleven van de relevant wet en regelgeving en verbetert de algehele prestaties van het bedrijf. De norm is dan ook bedoeld om binnen elke branche over ter wereld te kunnen worden toegepast.

Waarom ISO 45001?
ISO 45001 heeft een organisatie nodig om proactief de gezondheids- en veiligheidsrisico’s te identificeren en in te kunnen spelen op de verwachtingen van alle stakeholders. Organisaties moeten bewust zijn van hun aannemers en leveranciers, evenals de gevolgen van hun activiteiten op de samenleving. Door de globalisering en expansie van de wereldhandel, wordt door de stakeholders een ethisch verantwoord ondernemerschap verwacht, met name gericht op het personeelsbeleid. ISO 45001 wordt een internationaal erkend standaard waarbij een organisatie kan aantonen dat zij bewust omgaat met haar medewerkers. ISO 45001 is ontwikkeld door 50 landen in samenwerking met de International Labour Organization (ILO).

ISO 45001 en OHSAS 18001
Organisaties die momenteel gecertificeerd zijn conform OHSAS 18001, worden in gelegenheid gesteld om in de overgangsperiode zich te hercertificeren na de publicatie van de nieuwe ISO 45001 norm.

Voordelen ISO 45001 certificering met VARIO software
Een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem invoeren heeft veel voordelen voor een organisatie en haar medewerkers. VARIO ONLINE helpt en ontlast de organisatie in de implementatie en de instandhouding van het managementsysteem. Wilt u snel voldoen aan de norm eisen? Zoekt u een snelle en efficiënte manier om uw ISO-certificaat te behalen? Maak het u gemakkelijk en kies voor VARIO software. VARIO biedt uiteenlopende voordelen voor het behalen maar vooral voor et behouden van ISO 14001:2015 certificaat. En aantal voordelen voor u op een rij:

  • Geautomatiseerde documentenbeheer. Alle actuele documenten digitaal beschikbaar voor uw medewerkers. Toegang tot database van standaardformulieren en instructies;
  • Gedigitaliseerde documenten. Gebruik van hardcopy documenten is verleden tijd. Beoordelingen, controles, inspecties en audits kunnen in VARIO software direct in het systeem worden ingevoerd;
  • Geautomatiseerde voorlichting. Alle voorlichting en overlegfora kan in VARIO software worden gepland en worden georganiseerd. VARIO ONLINE geneerd overzichten waarmee de aanwezigheid oer medewerker zichtbaar wordt;
  • Geautomatiseerd ongevallen en incidentenonderzoek. Alle voorvallen kan de gebruiker direct in het VARIO systeem invoeren. De verantwoordelijke voor het uit voeren van het onderzoek kan tevens het onderzoek in VARIO software digitaal uitvoeren;
  • Geïntegreerde risicobeheer. Risico’s als gevolg van een activiteit of gebruik van een stof kunnen conform Fine en Kinney methode worden geëvalueerd en worden toegewezen aan functies binnen de organisatie. Op basis van de risicoanalyses kunnen bepaalde functies als risicovol worden aangemerkt;
  • Geautomatiseerde PDCA. Na het opstellen van doelstellingen en uitvoeren van inspecties, audits en/of beoordelingen worden de non-conformiteiten of afwijkingen geborgd in VARIO ONLINE door aanmaken van acties. De acties borgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

OHSAS 18001 is een internationaal erkende norm voor het opzetten van een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem. Het is bedoeld om bewust om te gaan met de V&G risico’s en deze op een systematische manier te beheersen. OHSAS 18001is een norm gebaseerd op de vergelijkbare ISO 9001 en ISO 14001 Plan – DO – Check – Act structuur. Voor het behalen van een OHSAS 18001 certificering moet een organisatie een goed functionerende veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem te hebben geïmplementeerd die voldoet aan de norm eisen van OHSAS 18001. De norm vereist onder andere dat de onderneming een V&G beleid met bijbehorende procedures en instructies heeft opgesteld om ervoor te zorgen dat veiligheid en gezondheid een rol speelt op alle niveaus binnen de organisatie.

Hoe wordt een OHSAS 18001 managementsysteem opgezet en geïmplementeerd?
Voor het opzetten van het OHSAS 18001 managementsysteem dient de organisatie de volgende stappen te doorlopen:

 • Opzetten van een V&G handboek waarin de scope van het managementsysteem wordt gedefinieerd;
 • Definiëren van het V&G beleid en de bijbehorende doelstellingen;
 • Opzetten van een documentensysteem;
 • Bepalen en implementeren van een risicomanagementsysteem met bijbehorende inspecties op de werkvloer;
 • Opzetten van een compliance systeem waarbij het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem wordt gevalideerd en actueel gehouden op basis van de relevante wet en regelgeving;
 • De rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheid met betrekking tot OHSAS 18001 dienen te zijn gedefinieerd;
 • Implementeren een effectieve voorlichtings-, opleidings- en evaluatieproces;
 • Zorgen voor effectieve inspecties op de werkvloer;
 • Bepalen, implementeren en evalueren van noodsituatieproces;
 • Monitoren en meten de V&G prestatie indicatoren binnen de organisatie;
 • Periodieke evaluatie van het managementsysteem door managementreview en een auditprogramma.

 

Waarom OHSAS 18001?
Met een OHSAS 18001 certificering kan een organisatie aantonen dat zij bewust, systematisch en op een verantwoordelijke wijze omgaat met en zich inzet voor de bescherming van de behoeften van alle stakeholders.

 • Verbeterde corporate imago en de geloofwaardigheid bij stakeholders , toezichthouders , klanten en potentiële klanten;
 • Goedkeuring van internationale best practices met betrekking tot het risicobeheer;
 • Zorg voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers, onderaannemers en andere belanghebbende;
 • Minimalisering van de werkgeversaansprakelijkheid door proactief beleid in plaats van reactief gedrag;
 • Bewust omgang en compliance met wet en regelgeving;
 • Verminderen van ongevallen en incidenten door het beheersen en elimineren van gevaren op de werkplek;
 • Verbeteren van het incident- en ongevallenonderzoek.
 • Verhogen van de motivatie van medewerkers door het aanbieden van een veilige werkplek en mogelijkheid tot participatie.

 

Voordelen OHSAS 18001 certificering met VARIO software
Een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem invoeren heeft veel voordelen voor een organisatie en haar medewerkers. VARIO ONLINE helpt en ontlast de organisatie in de implementatie en de instandhouding van het managementsysteem. Een aantal voordelen voor u op een rij:

 • Geautomatiseerde documentenbeheer. Alle actuele documenten digitaal beschikbaar voor uw medewerkers. Toegang tot database van standaardformulieren en instructies;
 • Gedigitaliseerde documenten. Gebruik van hardcopy documenten is verleden tijd. Beoordelingen, controles, inspecties en audits kunnen in VARIO software direct in het systeem worden ingevoerd;
 • Geautomatiseerde voorlichting. Alle voorlichting en overlegfora kan in VARIO software worden gepland en worden georganiseerd. VARIO ONLINE geneerd overzichten waarmee de aanwezigheid oer medewerker zichtbaar wordt;
 • Geautomatiseerd ongevallen en incidentenonderzoek. Alle voorvallen kan de gebruiker direct in het VARIO systeem invoeren. De verantwoordelijke voor het uit voeren van het onderzoek kan tevens het onderzoek in VARIO software digitaal uitvoeren;
 • Geïntegreerde risicobeheer. Risico’s als gevolg van een activiteit of gebruik van een stof kunnen conform Fine en Kinney methode worden geëvalueerd en worden toegewezen aan functies binnen de organisatie. Op basis van de risicoanalyses kunnen bepaalde functies als risicovol worden aangemerkt;
 • Geautomatiseerde PDCA. Na het opstellen van doelstellingen en uitvoeren van inspecties, audits en/of beoordelingen worden de non-conformiteiten of afwijkingen geborgd in VARIO ONLINE door aanmaken van acties. De acties borgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. De (onder)aannemers kunnen met behulp van NEN 4401 norm aantonen dat zij aan de verplichtingen uit arbeid voldoen. Met de verplichtingen uit arbeid wordt bedoeld: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Doel NEN 4400-1 norm
Op basis van de huidige wetgeving lopen de inleners en opdrachtgevers het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Het doel van de NEN 4400-1 norm is het beperken van deze risico’s door :

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;.
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;.
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk..

 

NEN 4400-1 behalen met VARIO ONLINE
VARIO ONLINE software houdt uw personeelsgegevens up-to-date. De paspoort en werkvergunninggegevens kunnen in VARIO software worden beheerd. U kunt de nodige certificaten of kopieën aan ieder medewerker koppelen.

U kunt planningen opmaken zodat de nodige taken niet worden vergeten. Interactieve checklijsten borgen voor u dat bijv. de fiscale verplichtingen worden vergeten. Bij afwijkingen of non-conformiteit worden acties aangemaakt waarvan de gebruikers de voortgang monitoren.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

NEN 3140 is geen bedrijfscertificering maar stelt eisen met betrekking tot de inrichting van arbeidsplaatsen en het veilig gebruik van elektriciteit. De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd.

Voor wie is NEN 3140 bedoelt?
Deze norm is van toepassing op bedrijven die te maken hebben met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1 000 V wisselspanning en 1 500 V gelijkspanning.

Inhoud NEN 3140?
NEN 3140 bevat bepalingen omtrent de organisatie van werkzaamheden aan of in de onmiddellijke omgeving van elektrische laagspanningsinstallaties. De norm geeft richting aan het vastleggen en invoeren van veilige werkmethoden, het toewijzen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het overbrengen van kennis en vaardigheden op de verantwoordelijke personen door middel van cursussen en trainingen, Het op een veilig niveau brengen en houden van de elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

NEN 3140 behalen met VARIO software
VARIO ONLINE ondersteunt uw NEN 3140 bedrijfsvoering. Een uitgebreide online bibliotheek zorgt ervoor dat al uw documenten overal raadpleegbaar te zijn. Deze bibliotheek heeft goede faciliteiten om eenvoudig en efficiënt al u procedures, werkinstructies, formulieren etc. te beheren. U kunt daarnaast de nodige inspecties automatiseren, waarbij de inspectiebevindingen direct in het systeem kunnen worden ingevoerd.

Alle relevante personeelsgegevens kunnen worden ingevoerd in VARIO software. Het beheer van PBM’s per functie, risicovolle taken en voorlichting wordt door VARIO ONLINE gefaciliteerd. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan functies en real-time (actueel) beschikbaar ter inzage. De benodigde opleidingen en ervaringen (per functie) worden weergegeven in een overzicht waarbij de eventuele geldigheidsdatums direct zichtbaar zijn voor de gebruiker.

Al uw materieelgegevens zijn real-time beschikbaar. De keuringen kunt u vanuit VARIO software eenvoudig extern uitvoeren. U kunt ook ervoor kiezen om de inspectie of een keuring direct in VARIO systeem te gaan invoeren. VARIO software biedt tevens de mogelijkheid om de locatie per specifiek artikel bij te gaan houden.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het VCA systeem, dat voldoet aan de huidige eisen vanuit de ARBO- en milieuwetgeving, door steeds meer opdrachtgevers als een eis gesteld.

Hoe is VCA ontstaan?
VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Voor wie?
VCA-bedrijfscertificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

VCA*, voor onderaannemers

VCA **, voor hoofdaannemers

VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector

VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche

VCA*
De VCA* bedrijfscertificering is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer. Dit certificaat is in principe bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten). Om het VCA*-certificaat te behalen dienen alle VCA*-mustvragen positief te worden beantwoord.

Het VCA-certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.

VCA behalen en behouden met VARIO software
VARIO is een software ontwikkeld speciaal voor de bedrijven die VCA bedrijfscertificering willen behalen en behouden. Het is een online managementsysteem (een VCA software) waarmee uw bedrijf alle nodige informatie kan invoeren en beheren om uw VCA-certificaat te behalen maar vooral uw VCA bedrijfscertificaat te behouden. VCA software betekent dat het ontwikkeld is voor alle VCA klanten. De grote van uw bedrijf bepaald de kosten van de software. De VCA software betekent ook dat het software wordt voor u samengesteld naar de type certificering die u wenst, VCA*, VCA**, VCA-P of VCU.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het VCA systeem, dat voldoet aan de huidige eisen vanuit de ARBO- en milieuwetgeving, door steeds meer opdrachtgevers als een eis gesteld.

Hoe is VCA ontstaan?
VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Voor wie?
VCA-bedrijfscertificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

VCA*, voor onderaannemers

VCA **, voor hoofdaannemers

VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector

VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche

VCA**
De VCA** bedrijfscertificering is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer alsmede de veiligheidsstructuren (VGM-beleid) binnen het bedrijf. Deze goedkeuring is nodig voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Om het VCA**-certificaat te behalen, dienen alle VCA**-mustvragen positief te worden beantwoord en dienen minimaal 6 aanvullende vragen te zijn geïmplementeerd.

Het VCA-certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.

VCA behalen en behouden met VARIO software
VARIO is een software ontwikkeld speciaal voor de bedrijven die VCA bedrijfscertificering willen behalen en behouden. Het is een online managementsysteem (een VCA software) waarmee uw bedrijf alle nodige informatie kan invoeren en beheren om uw VCA-certificaat te behalen maar vooral uw VCA bedrijfscertificaat te behouden. VCA software betekent dat het ontwikkeld is voor alle VCA klanten. De grote van uw bedrijf bepaald de kosten van de software. De VCA software betekent ook dat het software wordt voor u samengesteld naar de type certificering die u wenst, VCA*, VCA**, VCA-P of VCU.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het VCA systeem, dat voldoet aan de huidige eisen vanuit de ARBO- en milieuwetgeving, door steeds meer opdrachtgevers als een eis gesteld.

Hoe is VCA ontstaan?
VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Voor wie?
VCA-bedrijfscertificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

VCA*, voor onderaannemers

VCA **, voor hoofdaannemers

VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector

VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche

VCA Petrochemie
De VCA Petrochemie bedrijfscertificering is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer, de veiligheidsstructuren (VGM-beleid) binnen het bedrijf en specifiek aanvullende eisen voor de petrochemie. De doelgroep voor het VCA-petrochemie certificaat zijn bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemische industrie. Om het VCA Petrochemie-certificaat te behalen, dienen alle VCA Petrochemie mustvragen positief te worden beantwoord en dienen minimaal 2 aanvullende vragen te zijn geïmplementeerd.

Het VCA-certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.

VCA behalen en behouden met VARIO software
VARIO is een software ontwikkeld speciaal voor de bedrijven die VCA bedrijfscertificering willen behalen en behouden. Het is een online managementsysteem (een VCA software) waarmee uw bedrijf alle nodige informatie kan invoeren en beheren om uw VCA-certificaat te behalen maar vooral uw VCA bedrijfscertificaat te behouden. VCA software betekent dat het ontwikkeld is voor alle VCA klanten. De grote van uw bedrijf bepaald de kosten van de software. De VCA software betekent ook dat het software wordt voor u samengesteld naar de type certificering die u wenst, VCA*, VCA**, VCA-P of VCU.
VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties
VCU is vooral bedoeld voor een uitzendorganisatie die personeel beschikbaar stelt of detacheert aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Dit zijn bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in omgeving met een verhoogt risico zoals fabrieken, installaties en grote projectlocaties. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. VCU norm is een checklist en bepaald de kaders van het VG-beheersysteem.

VCU bedrijfscertificering
De VCU bedrijfscertificering is gericht op veiligheid en gezondheid van de uitzendkrachten. De VCU is bedoeld om de gemaakte afspraken over de VG-risico’s bij detachering en de beheersing hiervan aantoonbaar te maken. De VCU bedrijfscertificering bestaat alleen uit mustvragen. Om het VCU-certificaat te behalen dienen alle mustvragen positief te worden beantwoord.

Het VCA-certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.

VCU behalen en behouden met VARIO software
VARIO is een software ontwikkeld speciaal voor de bedrijven die VCU bedrijfscertificering willen behalen en behouden. Het is een online managementsysteem (een VCU software) waarmee uw bedrijf alle nodige informatie kan invoeren en beheren om uw VCU-certificaat te behalen maar vooral uw VCU bedrijfscertificaat te behouden. VCU software betekent dat het software geschikt is voor alle VCU klanten. De grootte van uw bedrijf bepaalt de kosten van de software. Het VCA software betekent ook dat het software voor u wordt samengesteld naar de type certificering die u wenst, VCA*, VCA**, VCA-P of VCU.

VOOR MEER FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP