Milieu

De overheid legt regels vast om milieu de grootst mogelijke bescherming bieden. Op die manier moeten bedrijven over een milieuvergunning beschikken, aan heffingen voldoen, bijdragen leveren en aan schadevergoedingen voldoen.

 

Milieu_145Wilt u kosten besparen door uw afvalstromen te verminderen of energie te besparen? Wilt u inzicht krijgen in de milieueffecten van uw organisatie en wilt u weten hoe u deze verbetert? Wilt u aantonen dat uw milieumanagement professioneel is en voldoet aan de wet- en regelgeving? Een goed middel hiervoor is de ISO14001 norm die de bedrijven een oplossing biedt om bewust met milieurisico’s om te gaan.

VARIO regelt u afvalstromen en stelt de meeste actuele SDS-bladen ter beschikking voor uw medewerkers.

Milieu is een steeds belangrijkere pijler. Naast het ethische aspect worden de huidige milieuwetgeving en de internationale eisen steeds strenger. Omdat deze materie vaak abstract en zeer uitgebreid is, is een heldere opbouw belangrijk om uw milieuaspecten te beheren. Door de milieuaspecten van uw bedrijf te managen, kunt u aantonen dat u verantwoordelijk omgaat met het milieu, terwijl u bovendien uw milieubeleid invoert en de relevante wetgeving naleeft. U streeft met uw medewerkers naar een continue verbetering van de milieuprestaties en hiermee verlaagt u uw milieukosten en u bent in staat de milieurisico’s te beheersen.

Met VARIO kunt u eenvoudig uw VCA en ISO 14001 bedrijfscertificering behalen en behouden. Onze ervaren adviseurs begeleiden u tijdens het certificeringstraject. Verandert de norm? wij zorgen dat het software kosteloos wordt ge-update naar de nieuwe standaard.

VOOR VARIO FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

MODULES