Kwaliteit

Kwaliteit is niks anders dan het leveren wat de klant eist en verwacht. VARIO is een QHSE software. De interne PDCA-cyclus in VARIO borgt kwaliteit binnen uw bedrijfsprocessen. VARIO automatiseert uw kwaliteitssysteem.

Organisaties willen steeds meer marktgericht of klantgericht werken. Om een goede koers uit te zetten, moeten kansen en bedreigingen in relatie met interne zwakke en sterke punten worden afgewogen. De koersbepaling wordt uitgewerkt in beleid, doelen en beheerste werkprocessen. Met efficiënt kwaliteitsmanagement kunnen leidinggevenden hun bedrijfsvoering verbeteren en hun klanten tevreden houden.

 

De toeneKwaliteit_145mende concurrentie en de steeds strengere product- en diensteisen maken dat een efficiënt en doordacht kwaliteitssysteem noodzakelijk is. Hierbij kan uw bedrijf zelf zijn eisen stellen of kan er gekozen worden voor bepaalde normeringen. Sommige bedrijven zijn, gezien de aard van hun activiteiten, verplicht om bepaalde kwaliteitsnormen te behalen. Omdat kwaliteit ook een concurrentieel voordeel biedt, kiezen steeds meer bedrijven om volgens een bepaalde kwaliteitsnorm te gaan werken. Daarbij speelt kwaliteitsmanagement een belangrijke rol.

 

VARIO biedt u de mogelijkheid om écht iets te ondernemen op vlak van kwaliteit.

Het VARIO systeem biedt u de mogelijkheid om uw processen te beheren en uw kwaliteitssysteem vorm te geven. Het houdt uw registraties en documenten bij en zal tevens uw medewerkers aansturen op basis van de nodige workflows zonder dat u daar omkijken naar heeft. Dat maakt VARIO een uniek product, het QHSE software. Met VARIO kunt u eenvoudig en snel uw ISO 9001:2015 certificering behalen en behouden.

VOOR VARIO FUNCTIONALITEITEN KLIK HIER OF VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

MODULES